13 Mac 1967 - Siaran Bahasa Bajau diperkenalkan. Jumlah masa siaran ialah 1 3/4
jam seminggu.

1971 - Masa Siaran
2000 - 2030
Jumlah masa siaran
ialah 1 3/4 jam seminggu

1974 - Siaran Bahasa Bajau dihentikan. Ini
adalah selaras dengan dasar Kerajaan untuk menpergiatkan perpaduan dan
penggunaan Bahasa Malaysia di Sabah.

15 Mac 1976 - Siaran Berita Bahasa
Bajau diadakan semula selama 5 minit.

1999 - Masa Siaran
0300 - 0500

1800 - 2000
Jumlah masa siaran ialah 4 jam sehari

Penjenamaan
semula Siaran Pelbagai Bahasa kepada Sabah V fm pada 11 Jun 2005.

1
Januari 2006 - Masa siaran ditambah setengah jam. Jumlah masa siaran kini ialah
4 jam 30 minit. Masa siaran:
0300 - 0400 (Automasi)
1730 - 2100